Kommunicera med din målgrupp på deras villkor och skapa nya affärsmöjligheter

Influencer Marketing innebär att man använder sig av olika kreatörer för att skapa ett förtroendeingivande erbjudande för din produkt eller tjänst. Genom en noggrann urvalsprocess hjälper vi till att hitta rätt kreatör att kommunicera med din målgrupp i ett relevant sammanhang, exempelvis genom att nå hela deras följarbas på Instagram. Vi lägger stor vikt vid att hitta just rätt kreatör, så att vi kan få bästa möjliga utfall av kampanjen.

 

 

 

Influencer distribution

Vägen för att komma konsumenterna nära genom den autentiska rösten och bilderna från inflytelserika människor. Läs mer...

Content production

Traditionella produktionsföretag försvinner mer och mer då det saknar en kostnadseffektivitet och snabb producerat relevant innehåll. Läs mer...

Paid media

Kunna kontrollera räckvidd och frekvens med publiktestat innehåll. Använd helt enkelt redan publicerat material och förstärk den på sociala medier. Läs mer...